211 411 4012

Πυροσβεστήρες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ, ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Οι πυροσβεστήρες χρειάζονται οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Δηλαδή παντού, σε όλα τα κτήρια: οικιστικά ή επαγγελματικά.

Δεδομένου ότι ένας πυροσβεστήρας μπορεί να προφυλάξει από σοβαρότατα ατυχήματα, στις επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας η μελέτη πυρασφάλειας, η τοποθέτηση πυροσβεστήρων και η συστηματική αναγόμωσή τους προβλέπεται και από το κανονιστικό πλαίσιο περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Πιστοποιημένο συνεργείο

Αντιστοίχως, οι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, οφείλουν να είναι αναγνωρισμένοι από επίσημο φορέα πιστοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα της εργασίας τους. Επιπλέον, η Polygon διαθέτει ένα από τα τρία πιστοποιημένα εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν υδραυλική δοκιμή στους πυροσβεστήρες, ώστε να παρατείνουν τη ζωή τους. Αυτό αφορά όλους τους πυροσβεστήρες με ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών από την ημέρα κατασκευής τους, οι οποίοι, υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να αντικατασταθούν. Με αυτή την υπηρεσία, μειώνουμε το κόστος κατά 75%, αφού, μετά τον έλεγχο, δε χρειάζεται πλέον η αντικατάσταση του εξοπλισμού. Η ομάδα της Polygon services διαθέτει ειδική άδεια αναγνωρισμένης εταιρείας και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και κυρίως, τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσει ένα θέμα τόσο σοβαρό όσο η προστασία από τη φωτιά.

Και για την πολυκατοικία

Παραδόξως, υπάρχουν ακόμη αρκετές πολυκατοικίες που δεν έχουν τοποθετήσει πυροσβεστήρες, καθώς φοβούνται- λανθασμένα- ότι το κόστος είναι υψηλό. Εμείς στην Polygon services πιστεύουμε ότι η ασφάλεια δεν έχει τιμή, έχει μόνο αξία. Παρόλα αυτά, έχουμε προβλέψει με ειδικές προσφορές, ώστε να σας παρέχουμε δωρεάν τους πυροσβεστήρες. Επίσης, έχουμε εντάξει αυτή την υπηρεσία και στα ολοκληρωμένα μας πακέτα, ως μια προσπάθεια να ενθαρρύνουμε τους διαχειριστές να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για την ασφάλεια των χώρων που ζουν και εργάζονται άνθρωποι.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να βρούμε την καλύτερη λύση για την σωστότερη διαχείριση του κτηρίου σας!