211 411 4012

Συντήρηση καυστήρων

ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΧΡΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια, η θέρμανση στις πολυκατοικίες γίνεται συχνά σημείο τριβής μεταξύ των ιδιοκτητών και των διαχειριστών. Αυτό συμβαίνει γιατί η τιμή του πετρελαίου δεν επιτρέπει πια τη χρήση της κεντρικής θέρμανσης για πολλές ώρες, και η χρήση της αυτόνομης θέρμανσης απαιτεί ένα συντονισμό για το γέμισμα του καυστήρα.

Από την άλλη, πολλές πολυκατοικίες έχουν μετακινηθεί προς τη λύση του φυσικού αερίου, που είναι οικονομικότερη, αλλά, όπως κάθε τι νέο, προκαλεί πολλές απορίες.

Οικονομία στη θέρμανση

Η ομάδα της Polygon Services έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα της οικονομίας στη θέρμανση, καθώς γνωρίζουμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο για όλους. Αυτό που διαπιστώσαμε, κι εκεί τοποθετούμε πια την έμφασή μας, είναι ότι ο καθαρός λέβητας συνεπάγεται καλύτερη λειτουργία και άρα καλύτερη αποδοτικότητα. Με άλλα λόγια, ούτε σταγόνα πετρελαίου δε πηγαίνει χαμένη. Επίσης, η ορθή ρύθμιση του θερμοστάτη είναι ένα ακόμη στοιχείο ελέγχου της κατανάλωσης, και άρα της οικονομίας. Τέλος, οι εκπομπές καυσαερίων, πέραν του ότι πρέπει να είναι εντός επιτρεπόμενων ορίων, αποτελούν και μια ένδειξη της «υγείας» του καυστήρα σας.

Σε αυτά τα τρία σημεία ειδικεύεται η ομάδα των τεχνικών μας, οι οποίοι είναι έμπειροι αδειούχοι συντηρητές, εγκεκριμένοι για να υπογράφουν το φύλλο συντήρησης. Η συντήρηση του καυστήρα συνεπάγεται και εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος από την Polygon Services και κυρίως, περισσότερη οικονομία για όλους.

Πετρέλαιο ή φυσικό αέριο?

Αν, παρόλα αυτά, προσανατολίζεστε στη λύση του φυσικού αερίου, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την αλλαγή παροχής από πετρέλαιο σε αέριο- σε κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση- με δυνατότητα μακροχρόνιας εγγύησης της σωστής λειτουργίας του νέου καυστήρα.

Προγραμματίστε τη συντήρηση του καυστήρα σας με την αναγόμωση 12kg πυροσβεστήρα και επωφεληθείτε έκπτωση 12% και στις δύο υπηρεσίες!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να βρούμε την καλύτερη λύση για την σωστότερη διαχείριση του κτηρίου σας!