211 411 4012

Τι είναι ο κανονισμός της πολυκατοικίας; Πότε μπορεί να αλλάξει;

FAQ

Ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι το έγγραφο που περιγράφει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών και των ενοίκων, και είναι μέρος του συμβολαίου αγοραπωλησίας ιδιοκτησίας που κάνει χρήση κοινόχρηστων χώρων. Παρόλο που ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν είναι πάνω από το νόμο, οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες πρέπει να συμμορφώνονται μ’ αυτόν, για την καλύτερη λειτουργία της πολυκατοικίας και των σχέσεων μέσα σ’ αυτή.

Αλλαγές στον κανονισμό γίνονται μόνο όταν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος και με ομοφωνία των ιδιοκτητών.