211 411 4012

Να απολυμάνω το χώρο μόνος μου ή να καλέσω κάποιον επαγγελματία;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οι διαφορές μεταξύ επαγγελματικής απολύμανσης και της απολύμανσης που μπορώ να πραγματοποιήσω μόνος μου.

Ο πρώτος διαχωρισμός που πρέπει να γίνει στην περίπτωση μίας απολύμανσης, είναι αυτός μεταξύ μίας επαγγελματικής απολύμανσης και μίας απολύμανσης που μπορεί κάποιος να κάνει χρησιμοποιώντας απολυμαντικά του εμπορίου. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι βασικές τους διαφορές βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

Στην περίπτωση της απολύμανσης που μπορεί να πραγματοποιηθεί από ιδιώτη: Πρόκειται για την αφαίρεση ορισμένων μικροβίων με τη χρήση νερού και κάποιου απολυμαντικού του εμπορίου. Μέσω αυτής της διαδικασίας μειώνονται ορισμένοι επικίνδυνοι παθογόνοι οργανισμοί όμως δεν εξαλείφονται.

Επαγγελματική Απολύμανση: Η απολύμανση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών φαρμάκων που εξαλείφουν τον συνολικό αριθμό των μικροβίων και των παθογόνων οργανισμών σε μια επιφάνεια ή ένα αντικείμενο σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην αποτελούν πλέον απειλή για την υγεία ενός ανθρώπου.

Παρακάτω θα εξηγήσουμε πιο αναλυτικά τα οφέλη μίας επαγγελματικής απολύμανσης από την ειδική ομάδα της Polygon.

Κατaνοώντας την αναγκαιότητα μίας επαγγελματικής απολύμανσης

Είτε πρόκειται για κάποιο βιολογικό κίνδυνο, είτε στην περίπτωση εμφάνισης εντόμων, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου πρέπει να προβεί άμεσα σε μία επαγγελματική απολύμανση από έμπειρο, αξιόπιστο ειδικό συνεργείο όπως αυτό που διαθέτουμε στην Polygon.

Ποιοι παθογόνοι οργανισμοί σκοτώνονται με μίας επαγγελματική απολύμανση;

Τα απολυμαντικά του εμπορίου είναι ικανά να εξουδετερώσουν διάφορους τύπους μικροβίων. Ωστόσο στην πλειοψηφία τους δεν είναι ικανά παρά μόνο να εξαλείψουν συγκεκριμένα μικρόβια.

Παρόλο που υπάρχουν απολυμαντικά διαθέσιμα στο κοινό τα οποία είναι ικανά να σκοτώσουν ένα ευρύτερο φάσμα παθογόνων οργανισμών, μία εταιρία που εξειδικεύεται στην επαγγελματική απολύμανση έχει πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένα απολυμαντικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να εξαλείψουν το σύνολο των παθογόνων οργανισμών.

Ορισμένοι από αυτούς τους παθογόνους παράγοντες που μπορούν σε μεγάλο βαθμό να καταπολεμηθούν μέσω μίας επαγγελματικής απολύμανσης είναι: ο Ρινοϊός, η Ψώρα και η Σαλμονέλλα. Αυτός είναι ένας σύντομος κατάλογος των μικροβίων που μπορούν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά με τη χρήση ενός επαγγελματικού απολυμαντικού.

Τα στάδια της διαδικασίας μίας απολύμανσης

Η επαγγελματική απολύμανση ενός κτιρίου που πραγματοποιείται από εταιρίες ειδικών όπως η Polygon αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εξάλειψης του βιολογικού κινδύνου για το κτίριο αυτό.

Η διαδικασία ξεκινάει με καθαρισμό και συνεχίζει με την απολύμανση. Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η απολύμανση, η διαδικασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και τον ψεκασμό αποσμητικών καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαιτούν και την εξάλειψη των άσχημων οσμών.

Χώροι όπου η συχνή επαγγελματική απολύμανση είναι απαραίτητη:

Εκτός από την οικιακή απολύμανση και την απολύμανση των γραφείων και των καταστημάτων, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες μία επαγγελματική απολύμανση μπορεί να θεωρηθεί σωτήρια. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι:

  • Που παρέχουν Ιατρική και υγειονομική περίθαλψη
  • Φροντίδα στην προσχολική ηλικία
  • Άλλα σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα
  • Γυμναστήρια
  • Ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα
  • Μεταφορικά μέσα (αεροπλάνα, λεωφορεία κ.λπ.)

Εγκεκριμένοι ειδικοί απολύμανσης

Το απολυμαντικό συνεργείο της Polygon χρησιμοποιεί ασφαλή και εγκεκριμένα απολυμαντικά. Μέσω της εταιρείας μας, η εξάλειψη των επικίνδυνων μικροβίων επιτυγχάνεται με απόλυτη ασφάλεια. Για να προγραμματίσετε την επόμενη απολύμανση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο, επικοινωνήστε με την Polygon καλώντας στο 📞2114114012.