211 411 4012

Παραγράφονται τα απλήρωτα κοινόχρηστα;

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αν ζείτε σε πολυκατοικία με συνεπείς ιδιοκτήτες που φροντίζουν όλοι να πληρώνουν τα κοινόχρηστα στην ώρα τους, τότε είσαστε μάλλον από τους λίγους και τυχερούς. Τα απλήρωτα κοινόχρηστα και το κυνήγι των λογαριασμών από τους διαχειριστές, τείνει δυστυχώς να γίνει ο κανόνας και ο λόγος που οι περισσότερες πολυκατοικίες δυσλειτουργούν. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι οι συνεπείς ιδιοκτήτες, φροντίζουν να καλύπτουν τα έξοδα της πολυκατοικίας, έτσι ώστε να μην βρεθεί η πολυκατοικία σε πλήρη αποσύνθεση. 

Μοναδικό όπλο για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες είναι δυστυχώς η δικαστική οδός. Μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κτιρίου, μπορεί ο διαχειριστής να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της πολυκατοικίας και να επιτύχει την εύρυθμη λειτουργία της.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν έχει σημασία το προς πληρωμή ποσό, ούτε και αν έχει πληρωθεί ένα μέρος του. Η δικαστική απόφαση για την πληρωμή μπορεί να εκδοθεί και στις δύο αυτές περιπτώσεις.

Τι συμβαίνει όμως αν δεν διεκδικήσει εγκαίρως η συνέλευση της πολυκατοικίας τα απλήρωτα κοινόχρηστα; 

Εδώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί τα χρέη των απλήρωτων κοινοχρήστων παραγράφονται μετά το πέρας της πενταετίας, εφόσον δεν υπάρξει δικαστική αξίωση και απαίτηση. Αν για παράδειγμα ένα διαμέρισμα χρωστάει κοινόχρηστα τα τελευταία 10 χρόνια, μπορούμε να διεκδικήσουμε μόνο τα χρωστούμε της τελευταίας πενταετίας. Για αυτό καλό είναι να είμαστε προσεχτικοί να να μην αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν… τουλάχιστον όχι για πάνω από 5 χρόνια. 

Για να μπορέσει να γίνει η δικαστική διεκδίκηση θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής έγγραφα: 

· κανονισμός σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

· πράξη διορισμού του διαχειριστή από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών,

· πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την άσκηση της διαταγής πληρωμής,

· τίτλος ιδιοκτησίας του οφειλέτη,

· ειδοποιητήρια των κοινοχρήστων για τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλών,

· τιμολόγια κοινόχρηστων δαπανών και

· εξώδικη όχληση

Φυσικά φροντίζουμε πάντα να έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεννόησης με τους συνιδιοκτήτες και να θυμόμαστε πάντα ότι η δικαστική οδός είναι μια έσχατη λύση. Αν την επιλέξουμε όμως, καλό είναι να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και να γνωρίζουμε τα εργαλεία που μας δίνει ο νόμος.