211 411 4012

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας κοινοχρήστων

FAQ

Διαπιστώνουμε, με μεγάλη ικανοποίηση, ότι όλο και περισσότεροι διαχειριστές επιλέγουν τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας κοινοχρήστων, που τους επιτρέπει να μας στείλουν τις δαπάνες οποιαδήποτε ώρα και ημέρα τους εξυπηρετεί. Για τη διευκόλυνση, λοιπόν, των διαχειριστών, σημειώνουμε εδώ μερικές απλές οδηγίες και διευκρινίσεις, σχετικά με κάθε κατηγορία δαπάνης. Με τον τρόπο αυτό, η συμπλήρωση της φόρμας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, γίνεται πιο απλή από ποτέ:

Κοινόχρηστα: Εδώ εμπίπτουν όλες τις δαπάνες του κτηρίου, που θα επιμεριστούν στα διαμερίσματα ανάλογα με τα χιλιοστά τους. Λογαριασμοί κοινής οφέλειας, αμοιβές συνεργείων καθαρισμού, κηπουρού κλπ, σημειώνονται εδώ. Η φόρμα έχει ήδη κάποια δημοφιλή πεδία δαπανών, όμως μπορείτε εύκολα να προσθέτε νέα, ανάλογα με τις ανάγκες του κτηρίου σας.

Ειδικές δαπάνες: Είναι πιθανόν να έχετε αποφασίσει για κάποια δαπάνη ότι δε θα επιμερίζεται βάση χιλιοστών, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, έχετε αποφασίσει ότι το έξοδο του κηπουρού επιβαρύνει περισσότερο κάποια συγκεκρικέμα διαμερίσματα, και λιγότερο άλλα. Σε αυτή την περίπτωση, θα το σημειώσετε εδώ και όχι στην κατηγορία κοινόχρηστα.

Θέρμανση: Ανεξάρτητα από τον τύπο της θέρμανσης που έχετε (κεντρική ή αυτόνομη, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) όλα τα στοιχεία που αφορούν αυτή την κατηγορία, καταγράφονται εδώ. Η αγορά πετρελαίου, η κατανάλωση, ακόμη και η συντήρηση του καυστήρα είναι έξοδα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, προκειμένου να υπολογιστούν ανάλογα.

Ασανσέρ: Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το ασανσέρ, όπως τα ανταλλακτικά, η τακτική συντήρηση κλπ. 

Έξοδα ιδιοκτητών: Σε κάποιες περιπτώσεις, συγκεκριμένες δαπάνες επιβαρύνουν μόνο τους ιδιοκτήτες (όταν στο κτήριο υπάρχουν και ενοικιαστές). Αυτά τα έξοδα, που συνήθως αφορούν εργασίες στην πολυκατοικία -πχ βάψιμο, συντήρηση αποχέτευσης κλπ- θα υπολογιστούν βάση των χιλιοστών και οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την αποπληρωμή τους.

Ισόποσα: Κάποεις δαπάνες επιβαρύνουν όλα τα διαμερίσματα ισόποσα, ανεξάρτητα από τα χιλιοστά τους, γιατί έτσι έχει αποφασιστεί στη γενική συνέλευση. Αυτές οι δαπάνες καταγράφονται εδώ, ώστε να υπολογιστούν και να κατανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Ως συνεργάτες σας, η ομάδα της Polygon γνωρίζει τις ιδιομορφίες του κτηρίου και τις διαφορετικές πολιτικές σας, γι αυτό η έκδοση των κοινοχρήστων είναι μια εργασία απλή και χωρίς δυσκολία. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, μπορείτε να μας ζητήσετε περαιτέρω διευκρινίσεις και να σας καθοδηγήσουμε βήμα προς βήμα καθώς θα συμπληρώνετε τη φόρμα.