211 411 4012

Μπορώ να βάλω αυτόνομη θέρμανση, παρόλο που έχουμε κεντρική;

FAQ

Ο πολυαναμενόμενος νόμος σχετικά με τα αυθαίρετα και το δομημένο περιβάλλον επικυρώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο των θεμάτων που ρυθμίζει είναι και τα ζητήματα που προκύπτουν από την αυτονόμηση ενός διαμερίσματατος σε ότι αφορά τη θέρμανση. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει αν ένας ένοικος θέλει να εξαιρεθεί από την κεντρική θέρμανση και να εγκαταστήσει δική του παροχή φυσικού αερίου.

Παρόλο που ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι αυτό πλέον είναι εφικτό και νόμιμο, οι απαραίτητες διαδικασίες όπως μέχρι τώρα υποδεικνύονται είναι περίπλοκες και με πολλές ασάφεις. Σε γενικές γραμμές είναι ασφαλές να πούμε ότι η αυτονόμηση πρέπει να γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας- άρα εγκατάσταση πηγών πιο ενεργοβόρων από τις υπάρχουσες δεν προβλέπονται- και ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί να αυτονομηθεί είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει ότι η απόφασή του δε θα επηρεάσει με κανένα τρόπο τη θερμική απόδοση του συστήματος που χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι ένοικοι.

Ο νόμος καθιστά σαφές ότι ένας ιδιοκτήτης μπορεί να αυτονομηθεί, αλλά ο ρόλος της συνέλευσης στην απόφασή του και η συνεργασία του με τους υπόλοιπους ενοίκους, είναι ένα ζήτημα που σίγουρα χρήζει επεξηγήσεων. Επομένως, εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε, είναι ότι όποιος ενδιαφέρεται για να προχωρήσει με την αυτονόμηση του διαμερίσματός του έχει το πράσινο φως να το κάνει, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε συμβουλές και καθοδήγηση από ομάδες, όπως η δική μας, που έχουν τρόπο να αποσαφηνίσουν τα κενά του νόμου.