211 411 4012

Μου πρότειναν να γίνω διαχειριστής. Ποια θα είναι τα καθήκοντά μου;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Κάθε κτήριο, πέρα από τα διαμερίσματα, έχει και χώρους κοινόχρηστους- όπως και δαπάνες που προκύπτουν από αυτούς. Προφανώς αυτά τα θέματα δε μπορεί να τα χειριστεί κάθε ένοικος, αυτόνομα, γι αυτό υπάρχει ανάγκη να οριστεί ο αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Αυτός είναι ο διαχειριστής και μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή ακόμη και εταιρεία και προκύπτει από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών.

Με οδηγό τον κανονισμό του κτηρίου και τις διάφορες σχετικές νομοθεσίες, ο ρόλος του διαχειριστή είναι να φροντίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά όλα τα ζητήματα του κτηρίου, όπως:

  • Πληρωμή κοινόχρηστων λογαριασμών
  • Επίβλεψη συνεργείων υπεύθυνων για καθαριότητα, συντηρήσεις κλπ
  • Μέριμνα για έκτακτα προβλήματα που προκύπτουν- πχ βλάβες, ζημιές κλπ
  • Έλεγχος δεξαμενής πετρελαίου, παραγγελία, παραλαβή πετρελαίου
  • Τήρηση εσόδων- εξόδων και έκδοση κοινοχρήστων (σε συνεργασία με ειδικευμένη εταιρεία)

Γενικά, ο διαχειριστής καλείται να επέμβει σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει μέσα στην πολυκατοικία και να το επιλύσει σε όφελος του συνόλου και με τρόπο που ακολουθεί τον κανονισμό της πολυκατοικίας.