211 411 4012

Το HACCP και τα μυστικά του

FAQ

To HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων από φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους. Στους χώρους που σχετίζονται με τρόφιμα (από καταστήματα, μέχρι εστιατόρια και κουζίνες), η τήρηση των κανόνων του HACCP συνεπάγεται καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, συνολικά, ως εξής:

 • Μειώνεται το κόστος, αφού μέσω του συστήματος διαφυλάσσεται η σωστή διατήρηση και επεξεργασία των τροφίμων, άρα περιορίζεται σημαντικά η φύρα.
 • Αυξάνεται η παραγωγικότητα του προσωπικού, αφενός γιατί εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον και αφετέρου γιατί τέτοιου τύπου πρόνοιες επηρεάζουν θετικά το ηθικό.
 • Ικανοποιούνται οι πελάτες και αποφεύγονται κακές κριτικές. Είναι γνωστό ότι οι καταναλωτές είναι όλο και πιο ευαίσθητοι σε θέματα υγιεινής των τροφίμων και δύσκολα συγχωρούν ακόμη και ένα μικρό λάθος. 
 • Η επιχείρηση είναι νομότυπη και εναρμονισμένη με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και άρα αποφεύγει κυρώσεις και πρόστιμα

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω συστείνουν μια καλά οργανωμένη και εύρρυθμη εταιρεία, δηλαδή, μια κερδοφόρα εταιρεία. Μ' αυτή τη λογική, το HACCP και η σωστή εφαρμογή του αποκτούν στρατηγική σημασία, γι αυτό και η επιλογή των σωστών συνεργατών δεν είναι μια απόφαση που παίρνουμε επιπόλαια.

Κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει HACCP θα πρέπει να τηρεί το ανάλογο Αρχείο Απεντόμωσης και μυοκτονιών το οποίο θα πρέπει να περιέχει:

 • Tο πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων
 •  Την κατάσταση και τα επίσημα πιστοποιητικά των χρησιμοποιουμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων
 •  Κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί
 •  Έντυπα αποτελεσματικότητας / τεκμηρίωση

Η εταιρεία μας εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ELOT 1801:200 ,και σε κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση αναλαμβάνει την οργάνωση του Φακέλου απεντομώσεων – μυοκτονιών και τον εφοδιασμό της με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά χωρίς να απαιτείται παύση της λειτουργίας της κατά την εφαρμογή της μεθόδου απεντόμωσης ,και ταυτόχρονα υποστήριξη σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ,εκπαίδευση στις αρχές , εφαρμογή και οργάνωση των φακέλων του HACCP, σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 ΦΕΚ 2718/8.10.2012 και τον Κοινοτικό Κανονισμό ΕΚ 852/2004.

 

Εγγυούμαστε αποτελεσματικές εφαρμογές έναντι κατσαρίδων, μυρμηγκιών, μυγών ,ακάρεων, αραχνών, ψύλλων, κοριών, σκόρων, ξυλοφάγων εντόμων, κουνουπιών και των προνυμφών τους, ποντικών, και ερπετών.

 

 

Οι μέθοδοι εφαρμογής της εταιρείας μας είναι

 • Απεντόμωση με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης
 • Απεντόμωση με τροφοελκυστικό gel
 • Απεντόμωση με υποκαπνισμό
 • Εφαρμογή παγίδων ιπτάμενων εντόμων
 • Μυοκτονία με την χρήση ασφαλών δολωματικών σταθμών σύμφωνα με την οδηγία 43/93 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Παγίδες σύλληψης ποντικών με κολλώδεις επιφάνειες για εσωτερικούς χώρους
 • Απωθητικά πτηνών σε μορφή gel
 • Απωθητικά φιδιών και άλλων ερπετών
 • Φυτοπροστατευτικές εφαρμογές ψεκασμού έναντι εντόμων, μυκήτων και ακάρεων των φυτών