211 411 4012

Τι είναι το αποθεματικό της πολυκατοικίας;

FAQ

Το αποθεματικό είναι ένα ταμείο, ένα κεφάλαιο κίνησης που διαθέτει η πολυκατοικία για να πληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν- σα μαξιλαράκι ασφαλείας στην περίπτωση έκτακτων εξόδων. Το ύψος του αποθεματικού ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και συνήθως ισούται με τις σταθερές δαπάνες + 50%. Για τη συγκέντρωση του ποσού συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες και οτιδήποτε προκύψει σχετικά με αυτό διευκρινίζεται ή επιλύεται στη γενική συνέλευση.

Η διατήρηση του αποθεματικού ταμείου είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί προφυλάσσει τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους από ξαφνικά, απρόσμενα έξοδα. Για οτιδήποτε συμβεί στην πολυκατοικία που χρειάζεται άμεση αποπληρωμή, χρησιμοποιείται το ποσό του αποθεματικού. Σε διαφορετική περίπτωση, ή αν απλά είμαστε ασυνεπείς ως προς την συνεισφορά στο αποθεματικό, τα διαμερίσματα θα κληθούν να καλύψουν τη δαπάνη, άμεσα- μια έκπληξη που κάθε άλλο παρά ευχάριστη μπορεί είναι...