211 411 4012

Πόσο σημαντική είναι η συντήρηση του καυστήρα;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μπαίνοντας σιγά σιγά στον χειμώνα, ένα από τα σημαντικά θέματα που μας απασχολεί ολους είναι, όπως πάντα, η θέρμανση. Μια απο τις συχνότερες ερωτήσεις σας έχει να κάνει με την συχνότητα της συντήρησης καυστήρα και αν είναι απαραίτητη να γίνεται κάθε χρόνο. Γιατί όμως είναι σημαντικό για να κάνετε την συντήρηση καυστήρα, και τί πρέπει να ξέρετε για την διαδικασία αυτήν;

Η συντήρηση καυστήρα είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

Και οι λόγοι είναι οι εξής:

  • Ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας έχει μικρότερη απώλεια καύσης

  • Ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας καταναλώνει λιγότερο πετρέλαιο

  • Ένας σωστά συντηρημένος καυστήρας εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια και είναι περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον

  • Συντηρώντας τακτικά τον καυστήρα – λέβητα του συστήματος θέρμανσης αυξάνεται ο χρόνος ζωής του και μειώνονται οι πιθανότητες να παρουσιάσει σοβαρή βλάβη

  • Το κόστος συντήρησης είναι ιδιαίτερα προσιτό και προλαμβάνει ζημιές που κοστίζουν πολλαπλάσια ποσά.

  • Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και θέρμανση όλων των διαμερισμάτων

  • Διασφαλίζει ότι το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια για τους ενοίκους

  • Ελέγχεται το σύστημα αυτονομίας ότι λειτουργεί σωστά και δίκαια για όλα τα διαμερίσματα.

Όσον αφορά την διαδικασία συντήρησης καυστήρα, από την στιγμή που συνεργάζεστε με την εταιρεία μας δεν θα πρέπει να είναι κάτι που να σας ανησυχεί. Η Polygon έχει ήδη αναλάβει ό,τι χρειάζεται για την διαδικασία αυτή. Επίσης, είναι σημαντικό η συντήρηση του καυστήρα να πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό, τον οποίο, σας τον παρέχει ήδη η Polygon. Μόνο ένας αδειούχος τεχνικός μπορεί να εκδώσει επίσημο χαρτί συντήρησης και ελέγχου.

Όσον αφορά το κόστος συντήρησης, είναι ιδιαίτερο μικρό αν αναλογιστείτε την οικονομία που θα κερδίσετε από την σωστή λειτουργία του καθώς και την πρόληψη βλαβών που θα σας κόστιζαν πολλαπλάσια.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συντηρώντας τις εγκαταστάσεις θέρμανσης εξασφαλίζετε ότι το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια για εσάς, τα παιδιά σας και του υπόλοιπους ενοίκους του κτιρίου.