211 411 4012

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η συντήρηση του καυστήρα όχι μόνο είναι υποχρεωτική βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος όπως και για την αποφυγή ατυχημάτων και δηλητηριάσεων. Για να εξασφαλίσετε θέρμανση χωρίς διακοπές από βλάβες και επισκευές, διαβάστε το παρακάτω κείμενο.

Για να διασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής για τους καυστήρες φυσικού αερίου που εξυπηρετούν το κτίριο στο οποίο ζείτε ή εργάζεστε είναι σημαντικό να τους συντηρείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αλλά πόσο συχνά πρέπει να συντηρείτε το σύστημα θέρμασής σας και πόσο το κόστος της διαδικασίας αυτής;

Κάθε πότε χρειάζεται συντήρηση ένας καυστήρας φυσικού αερίου;

Οι κατασκευαστές καυστήρων φυσικού αερίου απαιτούν ετήσια συντήρηση, για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργείας του συστήματος θέρμανσης. Ένας καυστήρας αερίου οικιακής χρήσης καταναλώνει περίπου 60 κυβικά μέτρα αέρα ανά ώρα.

Τί είδους προβλήματα μπορεί να επιφέρει η βλάβη του καυστήρα;

Η μεγάλη κατανάλωση αυξάνει παράλληλα και τις πιθανότητες βλάβης σε περίπτωση που παραλειφθεί η ετήσια συντήρηση του καυστήρα και ο λέβητας μπορεί να βρεθεί να είναι ελαττωματικός ή σπασμένος.

Οι βλάβες αυτές είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν όχι μόνο στην δυσλειτουργεία της θέρμανσης και την απώλεια ζεστού νερού αλλά και στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Οι τακτικές συντηρήσεις μπορούν επίσης να μειώσουν το κόστος μιας επικείμενης βλάβης μακροπρόθεσμα.

Πώς να αποφύγετε τις δαπανηρές επισκευές;

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κοινού θεωρεί το χειμώνα ως την καταλληλότερη εποχή για τη συντήρηση του καυστήρα, θα σας συμβουλεύαμε να την προγραμματίζετε προτού χρειαστεί να ενεργοποιείσετε το σύστημα θέρμανσής σας.

Για να ζητήσετε προσφορά για τη συντήρηση του καυστήρα σας κλείστε ραντεβού με ένα τεχνικό της Polygon

Για να σας βοηθήσει να διατηρήσετε το χώρο σας ζεστό αυτό το χειμώνα, η Polygon ετοίμασε μια λίστα από χρήσιμα tips:

  • Εξαερώστε τα σώματα σας και βεβαιωθείτε για την άριστη λειτουργεία τους.
  • Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί κάποιο από τα σώματα θέρμανσης στο χώρο σας καλέστε κάποιον τεχνικό.

Προγραμματίστε την ετήσια σύντηρηση του καυστήρα σας με ένα απλό τηλεφώνημα στην Polygon στο ☎ 2114114012  ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας σε αυτή τη φόρμα.