211 411 4012

Ισχύουσα νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η θέρμανση, η υγιεινή, ακόμη και η επιλογή συνεργατών για την απεντόμωση, είναι θέματα που ρυθμίζονται από νόμους και κανονισμούς. Συχνά, οι απαντήσεις είναι απλούστερες απ' ότι νομίζουμε, ειδικά εφόσον ξεκάθαρα δίνονται από το νομοθέτη. Αν έχετε απορίες, ή χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με τη νομοθεσία, επικοινωνήστε μαζί μας!

Νέο Νόμος- 4495/2017- Άρθρο 127: Έλεγχος και προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Νέο ΦΕΚ - 2983/2017- Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών (σελίδα 33925)

NOMOΣ 4447/2016 ΦΕΚ 24 /23-12-16 ΑΡΘΡΟ 39 -Τοποθέτηση αυτόνομων μονάδων θέρμανσης σε διαμερίσματα (δυνατότητα αυτονόμησης) χωρίς έγκριση γενικής συνέλευσης).

(ΦΕΚ 2654/Β/9.11.2011) - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτηρίων και νερού

ΝΟΜΟΣ 1512/1985 - (ΦΕΚ 631/Δ/7.11.1985) - Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτήρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες

(ΦΕΚ 1296/Γ/16.12.1977) - Ποσοστό συμμετοχής κεντρικής θέρμανσης σε κλειστά διαμερίσματα κατά τη χειμερινή περίοδο

ΝΟΜΟΣ 3919 - (ΦΕΚ 32/Α/2.3.2011) Αρχή επαγγελματικής ελευθερίας στην άσκηση επαγγελμάτων, άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.

 (ΦΕΚ 1218/Β/1.9.2005) - Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης ,επανελέγχου και αναγόμωσης