211 411 4012

Επίδομα θέρμανσης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά και οι αιτήσεις για τα επιδόματα θέρμανσης έχουν ήδη ξεκινήσει. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμη την αίτησή σας ενημερωθείτε για τις προθεσμίες, τα βήματα υποβολής αίτησης, αλλά και για το ποιοι το δικαιούνται.  

 

Πόσο είναι το επίδομα θέρμανσης και σε ποιους απευθύνεται;

Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 80 ευρώ έως 650 ευρώ. Αυτό καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή, το νέο σύστημα των βαθμοημερών, καθώς και από τη σύνθεση του κάθε νοικοκυριού. Το επίδομα θέρμανσης για πρώτη φορά θα καλύψει, εκτός του πετρελαίου, και το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα ή πέλετ για τις ορεινές περιοχές έως και 2.500 κατοίκων.  

Με το νέο σύστημα τα ορεινά χωριά, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο ή στη Μακεδονία, θα έχουν υψηλότερη επιδότηση, αφού και οι ανάγκες θέρμανσης είναι πολύ μεγαλύτερες.

 

Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση;

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 10 Ιανουαρίου και οι πληρωμές θα γίνουν κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα. 


Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης;

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος (2019) είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2020 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

β) Έγγαμοι φορολογούμενοι καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι το 2019 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1.1.2020 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2019 ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1.1.2020 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.


Ποια είναι τα βήματα τις αίτησης;

Βήμα 1: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του taxis.

Βήμα 2: Θα επιλέξουν τον οικισμό που ανήκουν. Οι περιοχές έχουν χωριστεί περίπου σε 13.000. Ο υπολογισμός του επιδόματος θα γίνει με βάση την καταγραφή θερμοκρασιών που έχει γίνει στις εν λόγω περιοχές. Στην περίπτωση που δεν βρίσκουν τον οικισμό τους θα επιλέγουν την ένδειξη «άλλος» και το επίδομά τους θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο του δήμου τους.

Βήμα 3: Θα υποβάλουν αίτηση για το επίδομα και θα συνυποβάλουν όλα τα διαθέσιμα τιμολόγια έως τη στιγμή της υποβολής της αίτησης.

Βήμα 4: H πλατφόρμα θα κλείσει στις 10 Ιανουαρίου και στη συνέχεια το σύστημα θα υπολογίσει το επίδομα του αιτουμένου βάσει αλγορίθμου. 

 

Ποια είναι η διαδικασία της πληρωμής; 

Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των αιτήσεων, δηλαδή μετά τις 10 Ιανουαρίου του 2021. Οι δικαιούχοι που θα έχουν καταθέσει όλα τα τιμολόγια κατά την αίτηση τους , δηλαδή το διπλάσιο του επιδόματος ,στην πρώτη πληρωμή θα λάβουν και όλο το ποσό. Θα υπάρξει και μια δεύτερη πληρωμή στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου για όσους καταθέσουν αργότερα τα υπόλοιπα τιμολόγια .Ενώ το πιθανότερο είναι να υπάρξει και μια τρίτη πληρωμή για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο καθώς τα τιμολόγια εκδίδονται σε μηνιαία βάση.

Για να λάβει κάποιος το σύνολο του επιδόματος θα πρέπει να έχει αγοράσει καύσιμο τουλάχιστον διπλάσιας αξίας. Όσοι καλύψουν το σύνολο των αναγκαίων τιμολογίων θα λάβουν το σύνολο του επιδόματος που δικαιούνται. Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν συμπληρωματικά τιμολόγια έως τον Φεβρουάριο – Μάρτιο, οπότε και θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα. Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, που οι λογαριασμοί εκδίδονται σε μηνιαία βάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και 3η φορά τον Απρίλιο – Μάιο, έτσι ώστε να γίνει η τελική εκκαθάριση.