211 411 4012

Υγεία και ασφάλεια

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στις επιχειρήσεις προβλέπει μια σειρά από μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν τους εργαζόμενους και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους ατυχήματος.

Επειδή προβλέπουν δράσεις ακόμη και για εταιρείες που απασχολούν ελάχιστα άτομα, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και εφαρμόσει το νόμο- πριν έρθει το υπουργείο για έλεγχο!